The pearl walkers – Perlevandrene

  • Perlevandrene, måske er du heldig og perlevandrene er gået forbi dit vindue, i så fald vil du vågne næste morgen udhvilet, med et gran af lykke og en tydelig indsigt i hvor du er på vej hen.
  • Pearl walkers – they may pass by your window during the Night. You Will wake up refreshed , with a pinch of happiness and a clear vision of the future
Advertisements

The blue Cheese carriage – Den blå ostevogn

Den blå ostevogn: Langsomt trak bjerggeden vognen, den kendte strækning gennem bjergene og de tætte skyggefulde skove. Den lille kusk sov sin middags søvn, mens den store kusk ikke længere kunne holde sig fra den fede og smagfulde ost.

Foråret stod nær hun havde taget sin søn sommer med sig. Selv på grå dage, ville foråret stråle sin helt særlige energi og håb og derfor holder alle af hende. Nåletrolden slæbe troligt sin sæk hen ad jorden. Ingen vidste præcis hvad den indeholdte, men han udtrykte strengt, at han rolle var altid at gå bag foråret, hendes skridt foran ham var den universelle cyklus – og sådan var det!

Perle Vandreren gik bagerst, som alle de andre rejsende var hun også særligt udvalgt til at gøre den blå ostevogn selskab. Perle Vandreren, Tuvi satte drømme afsted. Hun følte sig meget ensom i sit drømme arbejde og savnede hendes søstre, men Forårs skønhed og nærvær gav en daglig glæde.

The blue cheese carriage: Slowly the mountain goat pulled the wagon, the famous stretch through the mountains and the dense shady forests.

The little chess slept in the sleep of her dinner while the big cheek could no longer hold off the fat and tasteful cheese.

Spring was near her son summer was always with her . Even on gray days, the mother Spring would radiate her very special energy and hope and therefore everyone loved her. The pine needle probably dragged his sack along the ground. Nobody knew exactly what it contained, but he stated strictly that his role was always to go behind the mother  Spring, her steps in front of him was the universal cycle – and so it was!

The Pearl The walker went at the end of the carriage, like all the other travelers, she was also specially selected to make the Blue company. The Pearl wanderer, Tuvi created  dreams . She felt very lonely in her dream work and missed her sisters, but mother Spring’s beauty and presence gave her daily peace.

copyright © 2010-2018 Theresa Junker

Home for Christmas

 

Home for christmas – A hand drawn postcard.

Herdis vender hjem til julen

Herdis hørte kastanjernes klakken i kurven, når de slog mod hinanden i takt til trinnenes takt. Nu gik hun blandt sine venner mod julens varme.
Dette efterår havde slået revner i Herdis. Oktober havde været i hyllet ind i dunkelt mørke og nedrullet gardiner. Nu lå hendes Magda i jorden pakket ind i varm uld og blomster på den ny vendte jord. Ingen ord dækkede savnet.
En dag vågnede Herdis ved varmen på ryggen og da hun vendte sig i sengen, så hun lyserøde og gule stråler fra morgensolen og huskede så tydeligt, Magda glæde ved gryet. Herdis kaldte ud i rummet “Magda!” Det var som om Magda var der, ja…. lige der, midt i rummet. Gardinerne blev trukket fra og hele rummet stod nu oplyst. Da gik det op for Herdis at hendes erindringer om Magda var lyslevende og rejste sig fra sengen..

Home For Christmas

Herdis heard the chestnut’s clap in the basket as they slowly beat each other to the pace of her steps. Now she went among her friends home for Christmas.

 

This autumn had cracked in Herdis. October had been shrouded in darkness and rolled curtains. Now, her Magda was in the ground wrapped in warm wool and flowers on the newly turned ground. No words covered the lost.

 

One day, Herdis woke up by the heat on her back, and when she turned in bed she saw pink and yellow rays from the morning sun and remembered clearly Magda’s joy at the dawn. Herdis called out in to the room “Magda!” It was as if Magda was present, yes …. right there in the middle of the room. The curtains were pulled off and the whole room was now lit.

written & illustrated by Theresa Junker

copyright © 2010-2017 Theresa Junker member of copydan

post card

Greetings card with hare that awaits for spring in the pink winter sky. there is something very special by getting a greeting card with a personal hand writing. the postcard can stand a alone or be a part of a decoration on the mantle.

Mother’s day E card & print

preview
Available post card – Mother´s day thank you card copyright © 2010-2018 Theresa Junker 

 

Din mor´s dag! Den dag hvor du anerkender din mor´s daglige flid og omsorg for at få dig til at blive den bedste version af dig selv. Din Mor var den første, der kendte dig og hendes kærlighed til dig er større end ubetinget kærlighed – den er uendelig.

Hun bliver så glad og taknemmelig for din anerkendelse!

 

Your mother’s day! The day you acknowledge your mother’s daily diligence and care to make you the best version of yourself. Your mother was the first to know you and her love for you is greater than unconditional love-it’s infinite.

She will be so happy and grateful for your recognition!

Mother’s day is soon coming up – remember her. She will appreciate your loving and caring attention.